Het M-decreet: een impasse?

17 maart 2015
Op 12 maart 2014 werd in het Vlaams Parlement het M-decreet gestemd. Die ‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit houdt o.a. in dat ook leerlingen met een IQ boven de 60 vanaf september naar het gewoon onderwijs mogen. Ouders en leerkrachten zijn bezorgd.

Sommige scholen hebben het immers nu al moeilijk om zorg en leerstof op maat te bieden aan hoogbegaafden, kinderen met dyslexie, kinderen met sociaal-emotionele problemen etc.

Vanaf september wordt het er niet eenvoudiger op als ook leerlingen met een IQ boven de 60 naar het “gewone onderwijs” mogen, en buitengewoon onderwijs dan de uitzondering wordt.

Tegelijkertijd is het ook moeilijker om je kind naar het buitengewoon onderwijs te sturen. "Volgens het nieuwe M-decreet moet de school kunnen aantonen dat ze alles heeft geprobeerd om het kind te begeleiden. Enkel als de aanpassingen voor het kind buitensporig zijn, kan er een attest voor buitengewoon onderwijs opgesteld worden" schrijft fotografe An Nelissen op haar blog.

In die blog (die op dit moment volop gedeeld wordt via Facebook en Twitter) vertelt An over haar dochtertje Flo, die aan een zware vorm van epilepsie lijdt. Voor Flo is de overstap naar een gewoon eerste leerjaar onhaalbaar. Maar toch zal zij het eerst in het gewone onderwijs moeten proberen. Want inclusief onderwijs wordt de norm... Een impasse.

An concludeert:

"Zonder extra middelen is het M-decreet niet meer dan een harde korte termijn besparingsmaatregel. Want ik verzeker u: binnen enkele jaren zullen ze opnieuw veel geld moeten vrijmaken om al die gefrustreerde kinderen, leerkrachten en ouders weer op te lappen"

foto © commons.wikimedia.org

Radio 1 Select