“Het migratiepact bevat fake news”

9 december 2018
“Volgens het pact draagt migratie bij tot welvaart en economische ontwikkeling. Dat is fake news. Men wil een positieve perceptie van migratie in de hand werken, maar zo werkt onderzoek niet” zegt emeritus-professor sociologie Mark Elchardus.

“Je kan niet zeggen dat het debat over Marrakech oppervlakkig werd gevoerd”, zegt Mark Elchardus in 'De Ochtend'. “De partijen hebben een duidelijk standpunt ingenomen. Het verwijt dat het migratiepact een pleidooi is voor open grenzen, klopt niet. Maar verschillende elementen van dat pact ondersteunen een zwakke aanpak van illegale migratie.”

Elchardus leverde al eerder kritiek op het VN-migratiepact. “Volgens het pact draagt migratie bij tot welvaart en economische ontwikkeling. Dat is fake news. Men wil een positieve perceptie van migratie in de hand werken, maar zo werkt onderzoek niet.”

“De tekst wil ook migranten in staat stellen om volledige burgers te worden. Dat is goed als het gaat om legale migranten, maar niet als het gaat om illegale migranten. Het pact maakt dat onderscheid niet op dat vlak.”
“Je zou dus zeker kunnen zeggen dat dit pact onvoldoende middelen biedt om te strijden tegen illegale migratie.”

Herbeluister het gesprek met Mark Elchardus

Lees ook: