Is het moslimfundamentalisme over haar hoogtepunt?

18 februari 2011

De invloedrijke Amerikaanse journalist Robert D. Kaplan betoogt in zijn nieuwe boek Moesson (Monsoon) dat het gebied rond de Indische Oceaan (India, pakistan, China, Indonesië, Birma, Oman, Sri Lanka, Bangladesh, Tanzania) de spil wordt van de mondiale verhoudingen in de 21ste eeuw.

Wij hebben 'Moesson' nog niet gelezen, maar wel een interview met de auteur in De Standaard. Daar verkondigt Kaplan onder meer het nakende einde van het moslimfundamentalisme.

Zou het? Kaplan heeft grote voor- en tegenstanders. Noam Chomsky bestempelde hem ooit als een "ultra-rechtse chauvinist ', Francis Fukuyama noemt zijn analyses "diep tot nadenken stemmend". Laten we er als derde scheidsrechter iemand van de Conflict Research Group van de Universiteit Gent bijhalen.

Lees en beluister ook