"Het is net ons handelsmerk dat we een open samenleving zijn"

25 augustus 2016
Het "boerkini-debat" roept heel wat emotie op. In Frankrijk werd hij verboden en ook hier werd dat geopperd, maar in Canada mogen agenten dan weer een hoofddoek dragen. Hoe kader je dat?

"Geef mensen de vrijheid zichzelf te zijn"

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck heeft het over de integratie-erkenningsparadox:

"Mensen denken vaak dat integratie pas geslaagd is als inwijkelingen zich aanpassen aan onze gewoontes, normen en waarden, kledij, etc. ... Maar je kan het ook anders zien: als je mensen gewoon laat zijn wie ze zijn, geef je hen de kans om zich in te passen in je maatschappij."

"Niet teveel verbieden"

"Als je mensen verplicht om zich aan te passen, kan je wel eens het omgekeerde bereiken. Dat zie je nu ook, met dit verbod: je geeft stemmen aan radicale stemmen om zich te legitimiseren." 

Het is net ons handelsmerk dat we een open samenleving zijn

Voor Loobuyck is een boerkiniverbod niet te verantwoorden. Aan de andere kant vindt hij het wél te verantwoorden voor iemand in een openbare functie. 

"Wanneer iemand echt neautraal dient te zijn, zoals een leerkracht on een openbare school, is het wel logisch dat mensen zich neutraal opstellen." 

Wat dan met de agenten in Canada die een hoofddoek mogen dragen?

"De Canadezen zien hun identiteit net als multicultureel. Ze staan er ook veel vaker open voor tegmoetkomingen naar eisen van minderheden toe."

 

Boerkini