"Het is niet de bedoeling dat ouders de rol van leerkracht opnemen"

25 november 2016
In Finland maken kinderen hun huiswerk op school en niet thuis. Dat vermindert de stress en de ongelijkheid tussen de kinderen. Kan dit systeem ook bij ons werken? Daarover wordt er morgen in Brussel een debat gehouden.

Yvan Ameye, inspecteur in het basisonderwijs, stelt dat het soort taken een belangrijke factor is in deze discussie. Ook andere zaken zoals de kennis van de ouders spelen een rol. Om de ongelijkheid tussen kinderen tegen te gaan is het belangrijk om 'ouder neutrale' taken te geven. Bij zo'n taken is de inhoudelijke inbreng van de ouders niet nodig. 

Het is belangrijk dat een kind zijn schoolwerk zelfstandig kan maken volgens Yvan Ameye. Ouders zouden hun kind enkel maar mogen ondersteunen door het aan te moedigen, afspraken te maken en het opvolgen van het huiswerk. Hierdoor wordt huiswerk iets dat alle ouders kunnen.

Het kan niet de bedoeling zijn dat ouders de rol van leerkracht of hulpleerkracht opnemen.

Wanneer een kind vastloopt met zijn huiswerk, moeten ouders het kind eigenlijk enkel maar op weg helpen door de vraag te stellen naar hoe ze dat in de klas hebben gedaan. Lukt het dan nog niet, is het eigenlijk aan de ouders om dat op het huiswerk te schrijven zodat de leerkracht hiervan op de hoogte wordt gebracht. 

Ameye pleit voor een huiswerkbeleid. De school moet nadenken over de manier waarop ze huiswerk aanbieden zodat het kwaliteitsvol is met een opbouwende leerlijn.