"Het is nochtans niet zó moeilijk om heerlijk helder en eenvoudig te schrijven"

9 december 2016
Ruud Meert stoort zich aan een brief die hij woensdag ontving van de stad Aalst."Ik vrees dat u weinig kandidaten zal vinden. Niet omdat mensen geen interesse hebben. Maar omdat ze u niet begrijpen", vertelt hij in de minuut.

Beste mijnheer de burgemeester en mijnheer de stadssecretaris van de mooie stad Aalst,

Dank u wel voor uw brief waarin U mij de kans geeft om lid te worden van de schoolraad. Tenminste, dat begreep ik na vier leesbeurten. Ik citeer een stukje:

“In het kader van de participatie in het stedelijk onderwijs wordt door het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad voorzien in de oprichting van een schoolraad. (...) Voor de vertegenwoordiging van elke geleding kunnen rechtstreekse verkiezingen georganiseerd worden, waarvoor u desgevallend nog zal worden uitgenodigd.”

Ik vrees dat u weinig kandidaten zal vinden. Niet omdat mensen geen interesse hebben. Maar omdat ze u gewoon niet begrijpen. En dat is jammer.

Het is nochtans niet zó moeilijk om heerlijk helder en eenvoudig te schrijven. Eenvoudig is ook zeker niet minder juist. Het kan ook zo:

" In de scholen van de stad kunnen ouders meebeslissen. Dat kan in de schoolraad. In de raad zitten directeurs, leraars en ouders. De leden van de raad worden verkozen. Wil je meedoen aan die verkiezingen? Dat kan! De directeur van uw school vertelt u graag wat u moet doen."

Eenvoudig schrijven vraagt in het begin wat moeite. Maar u zal merken dat uw burgers, ál uw burgers u wel zullen begrijpen.

Dat geef ik u op een briefje. Een heerlijk helder briefje. Zoals ik hoop dat ook ùw volgende brief zal zijn.