Het nut van pessimisme

30 oktober 2010

In ‘Het nut van pessimisme. En de gevaren van valse hoop' (uitgeverij Nieuw Amsterdam) beargumenteert de Britse conservatieve filosoof Roger Scruton dat de wereld de grootste ellende te verduren heeft gekregen door het handelen van zelfverklaarde optimisten en idealisten, of ze nu links waren of rechts.

 

Hij wil dat we hun idealen verwerpen en ons afkeren van dit soort irrationele en verderfelijke excessen en ons heil zoeken bij een humaan pessimisme.

 

Matthias Storme, jurist en liberaal-conservatief denker, heeft het boek met veel interesse gelezen.

 

Radio 1 Select