Is het ooit 'goed' genoeg?

14 september 2018
Al van bij het opstaan worden we geconfronteerd met de keuze om goed, of beter te doen. Douch ik mij wel met ecozeep en zonder te veel water te verspillen? Drink ik best fairtradekoffie bij het ontbijt? Mag er wel charcuterie op de boterham? Neem ik best het openbaar vervoer - of de fiets - om naar het werk te gaan?

De wereld van Sofie vraagt zich vandaag af hoe moeilijk het is om het goede te doen. Wanneer kan je op het einde van de dag met een gerust geweten in de spiegel kijken? En, ook, moéten we wel in de spiegel kijken?

Moraalfilosoof Stijn Bruers schreef het boek Beter worden in goed doen. Hij pleit voor effectief altruïsme. Het doel? Een manier vinden om zo veel mogelijk goed te doen met de middelen die je hebt. 

Annemarie Kota uit Postel kunnen we met reden een mens van goede wil noemen. Ze startte een geefwinkel op in haar eigen huis, ze kookte maandenlang gratis voor daklozen en zamelde massa’s spullen in om ze te gaan wegschenken in de vluchtelingenkampen in Calais. Een reportage. 

Wie zeker zoveel mogelijk naar het goede moet streven, is pastoor Rudi Mannaerts.  Als priester moet je nu eenmaal handelen naar wat je predikt. Maar worstelt hij soms met die voorbeeldfunctie? En met de zonde?