"Het overgrote deel van de crisissen wordt binnen de psychiatrische jongerenzorg opgelost"

21 september 2017
Een meisje van 11 jaar is maandag opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis voor volwassenen. In principe is het verboden om jongeren jonger dan 15 onder te brengen in de volwassen psychiatrie, "maar in noodgevallen kan het soms niet anders", zegt Eric Schoentjens, kinder- en jeugdpsychiater van het UZ Gent in 'De Ochtend'.

"Het is duidelijk dat een elfjarige niet de meest adequate zorg krijgt in een psychiatrische afdeling waar voornamelijk volwassenen worden opgenomen", zegt Schoentjens.

"Het is ook geen schering en inslag dat dat gebeurt. Helaas zijn er af en toe noodsituaties waarin minderjarigen gevaar lopen omwille van psychische problemen of gedragsproblemen. Die jongeren hebben dan het recht om beveiligd te worden, ook als er geen plaats is in de jeugdpsychiatrie."

Er worden elk jaar tientallen minderjarigen opgenomen in volwassen psychiatrische afdelingen onder de wet op de bescherming van geesteszieken. Gelukkig wordt het overgrote deel van de crisissen opgelost binnen de psychiatrische jongerenzorg.

Investeringen in mobiele crisisinterventie

Schoentjes geeft toe dat de psychiatrische jongerenzorg soms met plaatstekort te maken krijgt. "In Oost-Vlaanderen hebben we zeven crisisbedden, en die zijn bijna continu gevuld. Gelukkig zijn er alternatieven voorhanden, zoals mobiele interventies. Die hebben in het verleden al vaak hun nut bewezen."

"Afgelopen jaren heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) geïnvesteerd in de psychiatrische jongerenzorg. Het geld ging in de eerste plaats naar mobiele interventies, en dat is een goede zaak, want dan kunnen jongeren thuis of in de instelling waar ze verblijven geholpen worden."

"Al blijft de realiteit dat de capaciteit van de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren in ons land relatief laag ligt, in vergelijking met andere sectoren in de medische zorg", besluit Schoentjes.

Lees meer via vrtnews.be