"Het is tijd om te gaan naar een basisgeletterdheid in het secundair onderwijs"

6 december 2016
De Belgische leerlingen zijn nog altijd bij de besten van de klas, maar het gaat gestaag bergaf. Dat is de conclusie van het PISA-rapport. Dat is een onderzoek van de OESO, waarin de schoolprestaties van 15-jarigen in een 60-tal landen werden onderzocht. Volgens Hilde Crevits is het tijd om stappen te ondernemen.

"De kloof tussen hoog- en laagpresteerders groeit"

17 procent of 1 op 6 van de Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau op vlak van leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen niet. Dit slechte nieuws valt vandaag te rapen bij de bekendmaking van PISA 2015. Concreet beschikken deze zogenoemde "laagpresteerders" niet over de minimale bagage om op eigen benen in de hedendaagse maatschappij te staan.

 

"Deze resultaten bewijzen de nood aan een eindterm basisgeletterdheid in het secundair onderwijs", zegt minister Crevits."De kloof tussen hoog- en laagpresteerders groeit in Vlaanderen en is zelfs de grootste van alle landen die aan PISA deelnemen. Daarbij zien we een rechtstreeks verband tussen kinderen in kwetsbare gezinnen en kinderen die thuis geen Nederlands praten. We moeten op die groep inzetten, bijvoorbeeld door in het 1e en 2e middelbaar meer uren basisvorming te geven."

Eindtermendebat

Het pleidooi van Crevits voor een eindterm basisgeletterdheid maakt deel uit van het bredere eindtermendebat dat momenteel in het Vlaams Parlement loopt met als doel het secundair onderwijs te moderniseren. Op 1 september 2018 moet dat laatste een feit zijn. Nu al kennen de verschillende onderwijsniveaus eindtermen, maar die zijn anders van aard. "Het zijn doelstellingen die een zo groot mogelijke groep van de leerlingen moet halen", legt haar woordvoerder Katrien Rosseel uit.

 

"Een deel van de leerlingen haalt die duidelijk niet. Daarom wil de minister een eindterm basisgeletterdheid op vlak van taal, wiskunde, financiën en digitalisering. Het gaat dan om een lat die élke Vlaamse leerling moet halen. We zitten samen met organisaties als het Centrum voor Basiseducatie en het Netwerk Tegen Armoede om die eindterm vast te leggen."

Bron: deredactie.be