Het vliegend hert

13 januari 2018
We gaan het over het vliegend hert hebben. Dat is een insect. Of dat interessant is, vraagt u. Na acht jaar Interne Keuken is gebleken dat het antwoord moet zijn: alles is interessant.

We gaan daar verder niet te veel woorden aan vuilmaken. Want overtuigender dan woorden is een filmpje. Kijk: 

U heeft gekeken naar een gevecht tussen twee vliegende hertmannetjes. Indrukwekkend, als u het ons vraagt. Naar verluidt is het vliegend hert in Azië een huisdier, en worden daar vliegende hertgevechten gehouden waarop kan worden gewed. Dat heeft Jana Goyens ons verteld, die aan de Universiteit Antwerpen vliegende herten bestudeerd.

Ze haalt die beesten door een scanner en maakt er doorsnedes van. Dat ziet er zo uit:

De vragen die Jana Goyens tracht te beantwoorden zijn de vragen die u zich wellicht ook stelt: dat moet toch onhandig zijn, zo een gewei op je kop? Hoe hou je jezelf in evenwicht? Blijft dat arme hert niet haken achter takjes en stengels? Wat is het evolutionair voordeel van dat gewei? Wie heeft dat gevecht hierboven gewonnen? En waar kan ik inzetten op zo een weddingschap?

De antwoorden zaterdag in Interne Keuken.