"Het zou jammer zijn als de overheid dit vertrouwen niet zou geven"

1 maart 2017
De al dan niet verengelsing van ons hoger onderwijs, een delicaat onderwerp. er is een nieuw advies van de VLOR, Vlaamse Onderwijsraad, dat werd voor het weekend bekeken door de Vlaamse regering, en blijkbaar een en ander niet in goede Vlaamse aarde gevallen. Dus ging Ruth Joos te rade bij Kristiaan Versluys, voormalig voorzitter van de Raad Hoger Onderwijs van de VLOR.

Duidelijke grenzen

Kristiaan Versluys was de voorzitter van een werkgroep die het debat over dit onderwerp in het Vlaams parlement voorbereidde. Maar nu maken sommige mensen, zoals Koen Daniëls van N-VA zich zorgen over het advies dat de werkgroep geeft. Want volgens die laatste zou het Vlaamse karakter van het hoger onderwijs te veel verloren gaan: 

Versluys: "Op dit moment zijn er duidelijke grenzen. Er mag maar een bepaald percentage van de opleidingen in het Engels gegeven worden (6% voor Bachelor-opleidingen, 50% voor Master-opleidingen). Momenteel wordt 1,85% van de Bachelor-opleidingen en 21,59% van de masters in het Engels gegeven. Nog geen enkel probleem dus."

Geen beperkingen meer aan masters

De werkgroep geeft als advies dat er wel nog beperkingen mogen opgelegd worden aan bachelor-opleidingen wat betreft taal, maar niet meer aan master-opleidingen. "Daar zijn de instellingen immers zelf het best geplaatst om dat te beoordelen."

Zou het Nederlands verdwijnen als we het maar gewoon op zijn beloop laten, zoals Koen Daniëls vreest? Volgens Versluys absoluut niet: "We hebben met wetenschappers gepraat en hebben er studies op nagetrokken. Het gevaar voor het verlies van het Nederlands als manier om ons te uiten is zo goed als onbestaande."

Voor Versluys is het een kwestie van vertrouwen en een mogelijkheid tot bureaucratische vereenvoudiging: "Het zou jammer zijn als de overheid de instellingen dit vertrouwen niet zou geven."

Radio 1 Select