"Maak wetenschappelijke resultaten openbaar" - Hetty Helsmoortel

1 juni 2016
Hetty denkt dat het een mooi begin zou zijn van een transparantere wetenschap. Ze botste bij haar onderzoek naar kinderkanker zelf op beperkte toegangen tot wetenschappelijke resultaten en dat remde haar enorm af. Ze gelooft dan ook dat transparantie tot snellere ontwikkelingen in de sector zou kunnen leiden.

In mijn eigen onderzoek naar een zeldzame vorm van kinderkanker ben ik tegen een aantal barrières gebotst. Ik ondervond bijvoorbeeld dat onderzoekers hun wetenschappelijke resultaten niet altijd delen. Daarnaast zijn artikels vaak niet toegankelijk.

Als wetenschappelijke resultaten al beschikbaar zijn, moet er meestal een groot bedrag voor neergeteld worden.

Ik ben lang niet de enige onderzoeker die dergelijke problemen ervaart, want de wetenschappelijke wereld is een heel competitieve wereld waarin heel wat data afgeschermd worden. Mijn idee voor morgen is dan ook ‘open science’. Dat betekent dat wetenschappelijke resultaten openbaar worden gemaakt en dat wetenschappelijke artikels vrij toegankelijk zijn voor iedereen, van patiëntenorganisaties over onderzoekers tot bedrijven.

Alleen op een transparante manier zullen er sneller nieuwe medische doorbraken komen.

Open science is dus van groot belang voor patiënten, want als wetenschappelijke data transparant zijn en onderzoekers onderling resultaten uitwisselen kunnen we sneller nieuwe behandelingen en nieuwe medicijnen ontwikkelen.