Joachim Declerck: "Breng hersenen en handen dicht bij elkaar in onze steden"

2 juni 2016
Onderwijs is volgens Nelson Mandela het krachtigste wapen om de wereld te veranderen. Als we de krimpende hoeveelheid industrie en vakmannen in onze steden en dorpen willen terugdringen, moeten we onze kinderen via het onderwijs laten zien wat die ondernemers eigenlijk allemaal doen. Alleen zo kan hun toekomstbeeld én de wereld van morgen veranderen, denkt Joachim.

Steden zijn sinds mensenheugenis de kraamkamers en motoren van onze economie en van onze welvaart: waar mensen samenkomen leren ze van elkaar, vinden ze samen nieuwe zaken uit, starten ze ondernemingen, en stellen ze anderen – vaak laaggeschoolden – te werk. Die bedrijvigheid heeft ruimte nodig in de stad. Daar ligt vandaag het probleem. Nu Vlaanderen en vooral onze steden heel hard groeien worden nieuwe woningen gebouwd op de plaatsen waar we vroeger zaken maakten.

De bevolkingsgroei duwt de industrie, de vakmannen en de nieuwe bedrijvigheid steeds sneller en verder weg uit onze steden en dorpen.

Dingen maken laten we over aan lageloonlanden. Daardoor worden onze steden plaatsen om te wonen, om in kantoren te werken en om veel te consumeren of shoppen.

Dat moet anders. Als we pleiten voor ondernemerschap, dan moeten we er ook ruimte voor maken.

Alleen als we onze hersenen én handen dicht bij elkaar brengen in onze steden, zullen ook hier en niet alleen in China, India of de VS nieuwe ideeën en bedrijven ontstaan.

Alleen zo maken we ruimte voor tewerkstelling in die delen van onze steden waar de werkloosheid het hoogst is. Onze kinderen worden opgevoed met het ideaalbeeld van een kantoor- of managersjob, terwijl ze net de creativiteit en interesse hebben in wat ze kunnen bedenken met hun hersenen en maken met hun handen. Die gave moeten we aanwakkeren. Samen met onze kinderen moeten we van onze steden en dorpen terug de fabrieken van de toekomst maken.