Lieve Blancquaert: "Investeer heel zwaar in het Zuiden"

31 mei 2016
Door dat te doen, helpen we meer dan één probleem uit de wereld volgens Lieve. Het is dan ook haar favoriete #BEL10 idee.

We worden geconfronteerd met een enorme vluchtelingenstroom die alleen maar groter wordt.

Mensen slaan niet alleen op de vlucht voor oorlog, ze vluchten ook voor de gevolgen van klimaatverandering. 

Het is dan ook een noodzaak om dat probleem aan te pakken omdat klimaatverandering aan de basis ligt van heel wat andere problemen waar we elke dag over spreken. Elke dag komen energieproblemen, klimaatvluchtelingen en problemen met water in het nieuws. Als we iets willen doen moeten we die mensen werkgelegenheid geven. Daar is Sub-Sahara-Afrika de ideale regio voor, want daar hebben ze de zon en ontzettend veel warmte.

Daarom is mijn idee voor morgen om heel zwaar te investeren in energie in het Zuiden. Als we de oppervlakte van België in Sub-Sahara-Afrika vol zetten met zonnespiegels dan kunnen we zo goed als de hele wereld voorzien van energie, scheppen we een enorme werkgelegenheid, stoppen we de stroom klimaatvluchtelingen en geven we de olieboeren eindelijk een stamp.