Hilde Crevits na kritisch rapport over M-decreet: "Geen evaluatie, wel opstartanalyse"

17 januari 2018
De ondersteuning voor kinderen met een zorgnood die in het gewone onderwijs zitten, verloopt chaotisch. Vraag en aanbod zijn niet goed op elkaar afgestemd. Dat staat in een evaluatierapport van alle betrokken partijen. Hilde Crevits verdedigt zich in "De Ochtend".

"Het rapport is geschreven onder supervisie van mijn eigen kabinet" verdedigt onderwijsminister Crevits het beleid. "Dit is een totaal nieuw systeem om de ondersteuning te organiseren. Het is inderdaad snel ingevoerd met 40 miljoen euro extra investering. Ik heb gekozen om niet langer te wachten om iedereen ondersteuning te geven. Zes weken na de invoering van het nieuwe systeem hebben we bekeken hoe het loopt. Het resultaat is dit rapport, wat ons meteen de kans geeft om bij te sturen waar nodig."

"Het systeem is nog niet ideaal, maar er is wel een verbetering. Ik heb nog niemand gehoord die vraagt om het kind met het badwater weg te gooien. Vroeger kreeg een kind met zorgnoden twee uur per week begeleiding gedurende 2 jaar. Nu kan het soepeler en worden ook leerkrachten ondersteund. En ze vragen op het werkveld zelf om het tijd te geven en niet meteen weer het roer om te gooien."

Bron: vrtnws.be