Hilde Crevits: "Vanaf 2019 een digitaal paspoort voor elke leerling"

16 april 2018
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil dat elke leerling voortaan een eigen digitaal paspoort heeft, met alle gegevens over die leerling, dat elke school kan raadplegen. Een stap naar administratieve vereenvoudiging en hogere efficiëntie.

In zo'n digitaal paspoort staan bijvoorbeeld gegevens als leer- of gedragsstoornissen. Denk maar aan dyslexie of een autismespectrumstoornis of een speciaal traject dat een leerling aflegt. Het is dikwijls essentiële informatie die al te vaak verloren gaat.

Wanneer een leerling van school verandert, verhuist die informatie vaak niet mee. Zo'n paspoort moet dat dus vermijden en moet dubbel werk verhinderen. "Formulieren moeten vaak elk jaar ingevuld worden en dat leidt tot frustraties bij leerlingen en leerkrachten. Ik wil daar komaf mee maken", zegt minister Crevits.

"Belangrijke zaken als bijvoorbeeld leesproblemen kunnen erin staan. Gegevens die onontbeerlijk zijn voor het verdere parcours van de leerling én die moeten bekend zijn. Behalve natuurlijk zaken die kinderen of ouders niet wensen te vermelden om privacyredenen, die komen niet op het paspoort", zegt Crevits nog.

Wanneer komt het systeem erdoor? "Het moet er zijn op 1 januari 2019, dan is er ook een nieuw decreet van kracht."

Bron: vrtnws.be en "De Ochtend"