Histoire d’O

28 september 2018
Toegegeven, die titel dient enkel om de aandacht te trekken. Anderzijds: we gaan het weldegelijk over een boek hebben, het gaat over geschiedenis en het is geschreven door d’O.

Dat is het koosnaampje van wijlen Jean d’Ormeson. Een van Frankrijks laatste Grote Intellectuelen. Lid van de Académie Française en tv-ster tegelijk.

“Het slechtste wat je kan doen qua timing” zei hij ooit in een vooruitziende bui “is tesamen sterven met een popidool. Dan sterf je zonder dat iemand het merkt.” Daarin heeft hij zich vergist. Hij stierf vierentwintig uur voor Johnny Halliday. De miljoenen die Halliday kwamen groeten, zijn inderdaad niet opgedaagd voor d'Ormessons begrafenis. Maar alle Franse tv-journaals wijdden wel hun bijna integrale zendtijd aan zijn heengaan.

Vijf weken later verscheen postuum zijn laatste boek: ‘Et moi, je vis toujours’. Johan Op de Beeck heeft het vertaald omdat hij het zo fantastisch vindt. Hij wou er absoluut over komen vertellen. Zowel het boek als de figuur d’O.

Wie zijn wij dan om ‘non, merci’ te zeggen?

Radio 1 Select