Hoe bepalend was jouw mening voor de studiekeuze van je kind?

2 maart 2017
Het zijn spannende tijden voor veel jongeren die in het zesde middelbaar zitten. Velen van hen moeten binnenkort een belangrijke knoop doorhakken: wat ga ik studeren in het hoger onderwijs?

Om hun studieaanbod voor te stellen organiseren alle Vlaamse hogeschool en universiteiten de komende weken infodagen, proeflessen en kennismakingsgesprekken. Die zijn populair bij de leerlingen… én hun ouders.

Experten zien al langer dat jongeren minder dan vroeger zelf de knoop over hun studiekeuze doorhakken. Ouders hebben een stevige vinger in de pap. En dat vinden jongeren zelfs niet eens zo erg, integendeel.

Reageer

  • Hoe bepalend was jouw mening voor de studiekeuze van je kind?
  • Mocht hij/zij volledig vrij kiezen, of heb je hem/haar met zachte dwang naar een bepaalde studiekeuze geleid?
  • Was je zelf aanwezig op de infodagen van hogescholen en universiteiten? Hoe was dat?