Hoe gematigd is de Moslimbroederschap?

15 februari 2011

In Egypte willen de Moslimbroeders een politieke partij oprichten zodra het verbod daarop opgeheven wordt. Dat staat vandaag op de website van de Moslimbroederschap. Eerder verklaarde Mohammed al-Beltagi, een vooraanstaand lid van de beweging, dat de Moslimbroederschap het Egyptisch presidentschap niet ambieert.

De Broederschap werd in de westerse media meestal afgeschilderd als een radicaal-islamistische beweging die uit was op een Islamstaat naar Iraans model. Maar de jongste tijd lijkt de perceptie gewijzigd. Nu horen en lezen we dat de broeders een 'moderne', gematigde (of minstens gedifferentieerde) groepering is die het Turkse model voorstaat. En waar dus best mee te praten valt.

Politologe Hala Naoum Nehmé ziet dat anders. In een opinistuk in De Volkskrant betoogt ze dat de Moslimbroederschap er een langetermijnstrategie op nahoudt en"slim genoeg is om de eigen islamitische agenda zolang mogelijk verborgen te houden en nu eerst stemmen wil winnen met armoedevermindering, werkgelegenheid en lagere voedselprijzen".

Ze wijst er ook op dat het discours op de Engelstalige site van de Moslimbroederschap veel gematigder is dan op de Arabische en dat haar motto weinig aan de verbeelding overlaat: ‘Allah is ons doel; de Koran is onze grondwet; de Profeet is onze leider; jihad is onze manier; en dood voor de zaak van Allah is de hoogste van onze aspiraties.'