Hoe gezond of ongezond is de lucht op school? Greenpeace zoekt het uit

14 november 2017
Greenpeace gaat samen met scholen onderzoeken hoe gezond of ongezond de lucht is die kinderen inademen op school. 257 scholen over het hele land hangen vandaag meetbuisjes op die een maand lang de stikstofdioxide gaan meten.

Greenpeace hangt vandaag in 257 scholen in het hele land meetbuisjes op om de luchtvervuiling aan scholen te meten, zowel binnen als buiten. De milieu-organisatie wil op die manier te weten komen hoe gezond of ongezond de lucht is die de kinderen elke dag op school inademen. De buisjes komen telkens op drie plaatsen, aan de schoolpoort, op de speelplaats en in de klas, en meten het gehalte aan stikstofdioxide (NO2).

"We weten uit eerdere studies dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van luchtvervuiling," zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace in "De ochtend" op Radio 1. "Zo is er een verhoogd risico op astma, op allergieën, longinfecties, hart- en vaatziekten en concentratieproblemen op school."

Het is volgens Greenpeace de eerste keer dat de luchtkwaliteit op school op zo'n grote schaal gemeten wordt. Er bestaan ook officiële metingen van de overheid, maar volgens Greenpeace onderschatten die het probleem.

"Ongerust over luchtkwaliteit, en terecht"

Volgens Thijs is er een sterke link tussen de luchtkwaliteit in en op school en het autoverkeer in de buurt. "Stikstofdioxide is heel nauw gelinkt aan het verkeer, en dan vooral aan dieselwagens. We vermoeden dat de resultaten laten zien dat kinderen ook op school worden blootgesteld aan ongezonde concentraties ongezonde lucht."

Wat volgens Greenpeace niet wil zeggen dat scholen in steden automatisch "slechter" zullen scoren dan scholen op het platteland. "Het hangt er maar van af of de school langs een drukke baan met veel verkeer ligt, het is zeker geen zwart-witverhaal."

Het AIRbezen-project in Oost-Vlaanderen, dat de neerslag van fijn stof analyseerde in aardbeienplantjes, toonde daar al aan dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit. "De Vlaming is ongerust over luchtvervuiling, en terecht", zegt Thijs.

Wat kunnen de scholen zelf doen?

De buisjes blijven een maand hangen, de scholen zullen ze op 12 december terugsturen naar Greenpeace. Een Nederlands ingenieursbureau zal de resultaten analyseren en samenleggen met vragen die aan elke school voorgelegd worden. De meetresultaten zullen niet per individuele school worden gepubliceerd, maar in functie van conclusies per regio en per type school. De scholen zelf ontvangen wel hun eigen meetresultaten.

Wat kunnen scholen dan doen? "Zeker met het komende verkiezingsjaar voor ogen, zouden ze naar de lokale besturen kunnen kijken, daarvan mogen ze zeker het een en ander verwachten om steden en gemeenten leefbaar te houden." Daarnaast zijn er ook dingen die ze zelf kunnn doen, "zelf fietslessen organiseren bijvoorbeeld, met ouders in dialoog gaan, een autoluwe of autovrije schoolpoort creëren, een andere soort ventilatie, plaats maken voor planten die de effecten van luchtvervuling kunnen milderen...

De scholen kregen ook een lessenpakket om de thematiek in de klas te behandelen.

Bron: vrtnws.be

Herbeluister het interview in De Ochtend:

Lees ook: