Hoe informeer jij je over voedselveiligheid?

13 oktober 2015
Dankzij Panorama weten we nu dat hormoonverstorende stoffen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Maar kunnen we die schadelijke producten ook vermijden? En hoe kunnen consumenten zich informeren? Die vragen liepen binnen binnen op de redacties van Hautekiet en Panorama.

Stel, je staat in de supermarkt en je wilt een schoonmaakmiddel kopen. Hoe kan je weten of er in een product al dan niet hormoonverstoorders zitten? Niet, zo blijkt. Verder dan algemene tips als 'gebruik schoonmaakmiddelen met een ecolabel' komen we niet.

We weten dus bijzonder weinig af van de producten die steeds meer met chronische aandoeningen, authisme en kanker geassocieerd worden. Tijd voor verandering?

REAGEER

Maak je je zorgen over allerlei schadelijke stoffen, zoals hormoonverstoorders, die in talloze producten zitten?

Welke stappen onderneem je als consument om de nodige informatie te krijgen over de producten die je koopt? Vertrouw je op bepaalde instanties of richt je je wel eens rechtstreeks naar de producent?

En vind je dat de informatie toegankelijker gemaakt moet worden? Moeten hormoonverstoorders vermeld worden op het etiket, bijvoorbeeld?

 

Lees ook: "Eet biologische voeding tijdens je zwangerschap. Enkele tips van de Gezinsbond" (De Ochtend)