Hoe is jouw erfenis geregeld?

16 maart 2016
‘Van een erfenis moet je de helft aan de staat afgeven.’ Het is een hardnekkige boutade in België. Maar dat de tarieven voor de erfbelasting (in Vlaanderen) en de successierechten (Brussel en Wallonië) behoorlijk hoog zijn, staat vast. Plan je erfenis voor het te laat is.
Het mag verbazen, maar de hoge tarieven zijn niet het grootste probleem met erfenissen in België. Dat de wetgeving rond erven nog deels dateert uit 1804, is veel problematischer, want ten tijde van de Code Napoléon was er officieel nog geen sprake van nieuw samengestelde gezinnen.
 
Op dit moment is het bijvoorbeeld nog altijd onmogelijk om je kinderen te onterven en je stiefkinderen als wettelijke erfgenaam aan te duiden. En het erfrecht maakt ook nog altijd een onderscheid tussen huwen of wettelijk samenwonen.
 
Tijd voor een update?

REAGEER

Heb jij je erfenis al geregeld? Wat heb je precies geregeld?

Heb je onlangs een erfenis ontvangen? Was dat allemaal goed geregeld? Of stond je voor onverwachte verrassingen?

Foto © Belga