Hoe moeilijk is het om te vergeven?

8 oktober 2019
Een geruchtmakend proces in Dallas, tegen ex-politieagente Amber Guyger die vorig jaar een man doodschoot in zijn eigen appartement. Ze had hem voor een indringer gehouden. Vooral bijzonder omdat de broer van het slachtoffer vanop de getuigenbank om vergiffenis vroeg. Hoe doe je dat, iemand vergeven? Hoe veel van ons zouden dat kunnen? Vergiffenis vraagt wat van een mens, je moet er veel voor overwinnen, veel wrok voor wegvegen? Is het altijd nodig, mogelijk, zinvol om daders te vergeven?

Agnes werd enkele jaren geleden brutaal aangevallen door haar schoonzoon. Ze belandde enkele dagen in het ziekenhuis. De liefde voor haar dochter en schoonzoon bleek groot genoeg om het hem te kunnen vergeven. Een reportage van Lotte De Caluwé.

Cleo Custers is bemiddelaar bij vzw Moderator. Zij praat met daders en slachtoffers en brengt hen met elkaar in gesprek. Vinden zij een bemiddeling meer geslaagd als die tot vergeving leidt of is dat niet het ultieme doel?

Welke daden zijn we bereid te vergeven, welke zeker niet? Met die vraag trok reporter Brecht Devoldere de straat op. Hij sprak onder andere een zoon van een verzetsstrijder die vermoedt dat zijn vader de collaborateurs nooit heeft kunnen vergeven.

Wat als… het je job is om mensen te vergeven? Vergiffenis is een van de pijlers van het katholieke geloof. En dus wat priesters doen. Maar is dat altijd even gemakkelijk, zelfs bij de ergste daden? Een gesprek met priester Felix Van Meerbergen, deken in Diest.


Sommige mensen zitten al jaren vergeefs op vergeving te wachten. Marie-Jeanne is zo iemand. Zij ligt al een tijdje overhoop met een vrouw die ooit haar beste vriendin. Maar die kan haar een bepaalde daad van jaren geleden maar niet vergeven. Marie-Jeanne lucht haar hart bij reporter Ward Bogaert.

Aartsbisschop Desmond Tutu zei ten tijde van de waarheids- en verzoeningscommissie na de afschaffing van de Apartheid in Zuid-Afrika: there’s is no future without forgiveness. Hoe noodzakelijk is vergeving eigenlijk om verder te kunnen? Filosofe Els Van Peborgh (UAntwerpen) doctoreert op het thema vergeving.