Hoe moeilijk is het voor mensen met extra ondersteuningsnood om een job in de reguliere economie te vinden?

26 april 2018
Mensen met extra ondersteuningsnood kennis laten maken met jobs in de reguliere economie, dat is het doel van DUOday. De initiatiefnemers willen werkgevers kennis laten maken met de vaardigheden, motivatie en mogelijkheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Vandaag gaan 550 werkzoekenden met extra ondersteunignsnood aan de slag in 394 bedrijven. Ze worden gekoppeld aan een werknemer van dat bedrijf en vormen samen een duo.

Het is voor mensen met een arbeidsbeperking het ideale moment om hun talenten te tonen, en ze kunnen hun beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.

In heel Vlaanderen daalt het aantal werkzoekenden in vrijwel alle categorieën, maar dat is niet het geval voor mensen met een extra ondersteuningsnood. De werkzaamheidsgraad van mensen met een extra ondersteuningsnood ligt rond de 40%, tegenover dik 72% voor de rest van de actieve bevolking.

Nochtans heeft onze arbeidsmarkt nood aan veel extra werkkrachten en kunnen veel mensen met extra ondersteuningsnood een grote meerwaarde betekeken in de reguliere economie.

Hautekiet praat met Bert Quataert. Zijn zoon Niels heeft het Syndroom van Down en werkt in een kinderdagverblijf. Ouders en collega’s zijn enthousiast over Niels, en Niels is zelf ook gelukkig. Opvallend: Niels wordt niet betaald voor zijn werk, want als hij een loon zou krijgen verliest hij zijn tegemoetkomingen. Vader Bert pleit voor meer flexibiliteit.

Herbeluister de gesprekken over DUOday: