Hoe moet het verder met de katholieke kerk(leiding) in België?

2 november 2010

Jürgen Mettepenningen drukte zich opmerkelijk expliciet uit tijdens de persconferentie over zijn ontslag als woordvoerder van André Léonard en perschef van de bisschoppenconferentie. Zowel over de redenen van zijn vertrek als over zijn voormalige werknemer.

Hij haalde "een opeenstapeling van verschillende redenen" en een "gebrek aan vertrouwen" aan. Over monseigneur Léonard zei hij dat hij "samen met vele anderen" had moeten vaststellen dat die "de verantwoordelijkheid van de leiding die hem krachtens zijn functie is toevertrouwd niet ernstig neemt." Dat Monseigneur Léonard zich in de afgelopen periode gedroeg "als een spookrijder die denkt dat alle anderen fout zijn". En hij noemde de houding van de aartsbisschop ten aanzien van de heersende commotie in de kerk "surrealistisch".

Hoe moet het verder met een kerk waarvan de spookrijdende leider zijn functie kennelijk niet ernstig neemt, en die zich surrealistisch opstelt ten aanzien van wat er leeft in die kerk? Wij vrezen dat we Rik Torfs nog eens moeten lastig vallen.