Hoe ver staat het met de beloftes voor onze klare taal?

9 oktober 2015
De mensen hebben nood aan klare taal. Daarom lanceerde Hautekiet de campagne ‘Heerlijk Helder’. Er werden heel wat beloftes gedaan, maar zijn die ondertussen al waargemaakt?

Zes maanden na de slotshow van Heerlijk Helder, maakt Hautekiet een round-up: hoe ver staan we met de gemaakte beloftes? Eerder deze week heeft de Federale Politie inmiddels aangekondigd dat het proces-verbaal voor flitsboetes ‘Heerlijk Helder’ is herschreven. En ook de rector van de KU Leuven, Rik Torfs, heeft zijn woord gehouden: het examenreglement van de KU Leuven is nu een pak beter leesbaar.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt en burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne deden tijdens Heerlijk Helder ook enkele beloftes. Hoe zit het daarmee?

Van Overtveldt liet ons weten dat ze volop bezig zijn met de finale aanpassingen aan dat aanslagbiljet voor de personenbelasting: "Er bleken nog meer gevallen te zijn die specifieke boodschappen vereisen, en die hadden we niet gecapteerd in onze eerste herschrijvingspoging. Het is de bedoeling om voor eind dit jaar de nieuwe versie in gebruik te nemen." Een goede belofte dus.

Vincent Van Quickenborne is zijn belofte ook nagekomen: de tien meest gebruikte brieven werden inderdaad vertaald. Hier stopt het proces echter niet: "Dat gaat maar over tien brieven. Vandaar dat we een 'heerlijk helder taalbad' zijn gestart voor al onze diensten. Ons team burgerzaken en bevolking heeft dat bad al doorstaan, en is bezig met hun brieven te herschrijven. Alle andere directies komen daarna ook nog aan bod. De bedoeling is om in 2018 al onze briefwisseling op een heerlijk heldere manier te brengen."

Omdat dat taalbad een continu proces moet zijn, is er een klankbordgroep van vrijwilligers samengesteld. Die klankbordgroep is divers (anderstaligen, mensen in armoede, senioren, ...) en geeft adviezen om documenten heerlijk helder te maken. Wie iets wil laten nalezen kan daar dus ook terecht.

Radio 1 Select