Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind doet wat ik vraag?

7 februari 2020
“Maak je huiswerk, ruim je kamer op, eet al je groenten op... " Kinderen opvoeden is niet simpel, en als ze niet willen meewerken, wordt het nog zoveel lastiger! Prof. Maarten Vansteenkiste (motivatie- en ontwikkelingspsycholoog, UGent) geeft inzicht in hoe je je kinderen motiveert om te doen wat je vraagt, zonder hen steeds als een brulaap rond te commanderen.

“We willen meer van kinderen dan dat ze slaafs in de pas blijven lopen. We willen graag dat kinderen uitgroeien tot veerkrachtige personen, die zich goed in hun vel voelen en authentiek functioneren en meevoelend zijn”, zegt Maarten Vansteenkiste in De Universiteit van Vlaanderen.

We willen meer van kinderen dan dat ze slaafs in de pas blijven lopen

Daarvoor moeten we meer doen dan alleen druk plaatsen en regels opleggen. Het is belangrijk om als ouder of leraar tegemoet te komen aan een aantal psychologische behoeftes die cruciaal zijn voor de groei van kinderen. Die behoeftes zijn het fundament. We onderscheiden er drie”.

Een behoefte aan autonomie

Je kind moet het gevoel hebben dat het zichzelf mag en kan zijn. Het gevoel dat het au serieux wordt genomen door een ouder of leerkrachten en dat angsten en twijfels niet verborgen moeten worden. Kinderen moeten zelf hun ontwikkelingsproces in handen kunnen nemen en een aantal betekenisvolle keuzes kunnen maken.

Een behoefte aan verbondenheid

In de ouder-kindrelatie is een warme hechte band enorm belangrijk. Intimiteit kan je opbouwen door dingen met je kinderen te doen zoals gezelschapsspelen, uitstappen,...

Een behoefte aan competentie

Kinderen moeten het gevoel kunnen hebben dat ze bekwaam zijn in de dingen die ze ondernemen. Bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze schooltaken tot een goed einde kunnen brengen en dat ze efficiënt zijn.

Hoe meer je aan die behoeftes voldoet, hoe meer je zal zien dat je kinderen veerkrachtig zijn, bruisen van energie en enthousiasme uitstralen.

Bekijk het college van Maarten Vansteenkiste:

Lees ook: