Hoeveel Duitsers zijn er?

10 mei 2011

Dat is de vraag waar de Duitse overheid graag een antwoord op wil. Statistici vermoeden namelijk dat er in Duitsland ruim een miljoen minder mensen wonen dan de officiële 81,7 miljoen.

Daarom zijn vanaf vandaag 80.000 Duitse ambtenaren op pad voor de volkstelling - aka Zensus 2011. Het betreft de eerste telling sinds de eenmaking. In West-Duitsland is de bevolking voor 't laatst geteld in 1987, in Oost-Duitsland was dat in 1981.

Dat tellen moet trouwens van Europa, de EU heeft in 2008 bepaald dat de lidstaten elke tien jaar het aantal inwoners moeten tellen. Zie ook de census in Groot Brittannië.

Een op de tien willekeurig uitgekozen Duitsers wordt ondervraagd over hoeveel mensen op het adres wonen, wat voor werk hij/zij doet, de gezinssamenstelling, etnische achtergrond, opleidingsniveau, aard van de woning etc. Anderen hebben gewoon een vragenlijst in de bus gekregen. In totaal doet een op de drie Duitsers mee aan de volkstelling. Wie aan zijn burgerplicht verzaakt riskeert een boete van 5000 euro, alleen de vraag naar de godsdienst mag open blijven. Over anderhalf jaar moet de telling afgerond zijn.

Waarom verzamelen de Duitsers die gegevens op zo'n traditionele manier? Is het in de 21e eeuw niet mogelijk om dat virtueel te doen? In electronische databanken kunnen natuurlijk ook fouten zitten, maar toch. Hoe zit dat trouwens bij ons, wanneer worden wij geteld? Of zijn we al geteld zonder dat we dat weten?

 

Radio 1 Select