Hoeveel vrijheid wil ik opgeven voor meer veiligheid?

19 september 2016
De roep om meer veiligheid is er na de aanslagen in Frankrijk en ons land steeds groter op geworden: meer veiligheidscamera’s bijvoorbeeld, of drones die ons doen en laten in de gaten houden. Maar hoeveel vrijheid en privacy zijn we bereid op te geven voor onze veiligheid? En helpen al die maatregelen wel? Of is veiligheid een illusie?

Veiligheid is uiteraard een complex thema, waardoor ook de discussie binnen de Groep van 10 soms alle kanten opging. Toch was het een vrij homogene groep. Wat opviel, was dat harde terreurmaatregelen niet aan bod kwamen. De groep heeft vooral nagedacht over preventieve maatregelen, al was het niet altijd makkelijk om tot concrete zaken te komen.

Het thema 'veilig of vrij' komt aan bod op maandag 19 september, tussen 06u en 10u. 

Groep van 10 - Veiligheid

De tien groepsleden die rond veiligheid nadachten: Hendrik Paternoster, Fatma Cosar, Bert Florizoone, Jonathan Lambregs, Joke Van Bommel, Isidoor Larrangé, Jan Savat, Bart Deleersnyder, Frans Degroote en Franky Wauters.