Hoge Raad voor Justitie heeft rapport klaar over onderzoek naar dood van Jozef Chovanec: "Geen doofpot"

30 oktober 2020
© Radio 1
De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) heeft in het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec geen "pogingen om wat dan ook achter te houden" kunnen vaststellen. Dat deelt de HRJ mee na afronding van het bijzonder onderzoek. Chovanec overleed in februari 2018 na een controversiële politie-interventie in de luchthaven van Charleroi.

In het rapport besluit de HRJ dat er "in alle openheid en met de actieve participatie van alle procespartijen gezocht wordt naar de waarheid, zowel à charge als à décharge". Het was voor het eerst dat de HRJ in september een bijzonder onderzoek instelde over een gerechtelijk onderzoek dat nog niet afgesloten was.

De HRJ zegt dat er wel lessen kunnen worden getrokken uit de zaak-Chovanec en formuleert aanbevelingen. Zo worden best de richtlijnen aangepast voor parketmagistraten die de eerste maatregelen moeten nemen als ze op de hoogte worden gebracht van complicaties bij een vrijheidsberoving. Ook de actieve leiding van het gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter en de opvolging door parket, parket-generaal en kamer van inbeschuldigingstelling verdienen meer aandacht, vindt de Hoge Raad.

Ook de communicatie moet beter. In de zaak-Chovanec is gebleken dat een gebrek aan communicatie ertoe heeft geleid dat niemand na de feiten melding heeft gedaan van de nazigroet.

De Hoge Raad roept de gerechtelijke overheden en de verschillende partijen op om sereen samen te werken. Mogelijk buigt hij zich opnieuw over dit dossier nadat er een definitief vonnis is geveld.

Luister naar Christian Denoyelle, de voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie:

Bron: vrtnws.be en De ochtend