Hoger pensioen voor zelfstandigen nu het berekend zal worden op dezelfde manier als bij werknemers

4 juni 2021
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft unaniem het licht op groen gezet voor de afschaffing van de zogenoemde correctiecoëfficiënt voor de berekening van het zelfstandigenpensioen. Die maatregel moet het pensioen van zelfstandigen op termijn gevoelig verhogen.

Sinds de jaren 80 wordt het pensioen voor zelfstandigen berekend op basis van 69 procent van het beroepsinkomen. Die correctiecoëfficiënt werd ingevoerd om rekening te houden met de lagere bijdrage van zelfstandigen aan de sociale zekerheid in vergelijking met werknemers.

Omdat de sociale bijdragen intussen ongeveer gelijk getrokken zijn, besliste de regering om komaf te maken met de berekeningswijze. De Kamer heeft een wetsontwerp van minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) in die zin goedgekeurd.

Honderden euro's

Concreet wordt vanaf loopbaanjaar 2021 honderd procent van het inkomen van zelfstandigen in rekening gebracht voor het rustpensioen, het overlevingspensioen en de overgangsuitkeringen die ingaan vanaf 1 januari 2022. Op een volledige loopbaan kan dat enkele honderden euro's per maand extra betekenen, aldus Clarinval.

Het wetsontwerp verhoogt daarnaast ook nog het maximumbedrag aan inkomsten dat in aanmerking kan worden genomen voor de berekening van het zelfstandigenpensioen met 2,38 procent. Dat zal ook in de volgende jaren van de legislatuur gebeuren tot het plafond in 2024 9,86 procent hoger ligt dan vandaag. Die stijging komt bovenop de index.

"Historisch"

Ondernemersorganisatie Unizo reageert opgetogen op de afschaffing van de correctiecoëfficiënt. "Dit is een ronduit historisch moment. Een mijlpaal!", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. "Voor ons is dit een absolute hoogdag. Dit maakt een groot verschil voor de vele zelfstandigen die wakker lagen van hun toekomstig pensioen."

Luister naar Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo in De ochtend:

Bron: vrtnws.be en De ochtend