Hogeschool Odisee biedt 'stressvrije' examens aan, "maar examens worden niet makkelijker"

16 januari 2020
Aaron Burden (via Unsplash.com)
Meer tijd om een examen af te leggen. Prikkelarme boxen voor studenten met concentratieproblemen. Iets eten en drinken. Hogeschool Odisee laat het voortaan allemaal toe. Het zijn maatregelen die vroeger alleen golden voor studenten met een functiebeperking, maar nu dus uitgebreid worden naar alle studenten. Op die manier wil de hogeschool de examenstress bij de studenten verminderen.

Studenten die deze maand een examen afleggen aan de Hogeschool Odisee, kunnen voortaan gebruikmaken van een aantal voorzieningen die in het verleden enkel mogelijk waren voor studenten met een door een dokter vastgestelde functiebeperking.

Zo krijgen ze een derde meer tijd om hun schriftelijk examen af te leggen. Op het examen zal een richttijd vermeld staan, maar wie meer tijd nodig heeft, kan dus langer aan het examen werken. De maatregel geldt echter niet voor vakken waarbij de doelstelling net is om een aantal zaken onder tijdsdruk te kunnen afwerken. Bij mondelinge examens krijgen studenten tot de helft meer tijd om zich voor te bereiden op het examen.

Het is de bedoeling dat tijdens die extra tijd nog maximaal 10 tot 15 procent van de studenten aanwezig is. Het merendeel van de studenten zou eigenlijk afgegeven moeten hebben binnen de reguliere tijdsduur

Het is echter niet de bedoeling dat alle studenten van die extra tijd zullen gebruikmaken. Dan is dat een teken dat het examen te lang is, geeft Leen De Wolf van de dienst Studentenvoorzieningen van Odisee aan. "Het is de bedoeling dat tijdens die extra tijd nog maximaal 10 tot 15 procent van de studenten aanwezig is. Het merendeel van de studenten zou eigenlijk afgegeven moeten hebben binnen de reguliere tijdsduur."

Studenten zullen ook iets klein mogen eten en drinken tijdens het examen. "Dat werd eigenlijk al langer toegelaten, maar we hebben dat nog eens geëxpleciteerd zodat het duidelijk is voor iedereen", zegt De Wolf. Wie dat nodig acht, mag voortaan ook een rekenmachine gebruiken, voor basisbewerkingen zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Een rekenmachine gebruiken zal echter niet mogen als het examen net om rekenen draait.

Prikkelarme boxen

Ten slotte zullen studenten ook kunnen vragen om een examenvraag te laten voorlezen, om te vermijden dat de vraag verkeerd begrepen wordt. "Die maatregel is er in de eerste plaats voor studenten met bijvoorbeeld dyslexie of een autismespectrumstoornis, maar elke student die dat wil, kan dus vragen aan de docent om een examenvraag voor te lezen. Doordat de docent vaak bepaalde klemtonen legt, kan de vraagstelling duidelijker zijn." De vraag uitleggen, kan echter niet.

Odisee biedt een waaier aan opleidingen aan, van bedrijfsmanagment, over verschillende opleidingen in het onderwijs en de zorg, tot technologische opleidingen, vastgoed en informatica. De hogeschool heeft campussen in Brussel, Sint-Niklaas, Gent en Aalst.

In de campus Aalst experimenteert Odisee ook met "prikkelarme boxen". Studenten die er examen afleggen in de sportzaal van de school, kunnen die boxen gebruiken als ze moeite hebben om zich te concentreren. Ze zitten dan met hun gezicht naar een muur gericht en zijn aan beide kanten afgeschermd door verplaatsbare wanden. Op die manier worden ze niet afgeleid door wat er in de zaal gebeurt.

"Examens worden niet gemakkelijker"

De Wolf wijst erop dat de voorzieningen uitbreiden naar alle studenten niet betekent dat de examens gemakkelijker gemaakt worden. "De doelstellingen van het vak moeten wel degelijk behaald worden om te kunnen slagen. Het zijn de condities waaronder de examens worden afgelegd, die we proberen te optimaliseren, ongeacht of je een attest van de dokter hebt of niet."

"De laatste jaren zien we in het onderwijs een sterke evolutie om zoveel mogelijk in te zetten op inclusie. We zoeken daarbij naar onderwijs dat tegemoetkomt aan de behoefte van zoveel mogelijk studenten, want we zitten toch wel met een heel divers studentenpubliek, zodanig dat alle studenten kunnen participeren en optimale leerkansen krijgen", legt De Wolf uit.

Mochten deze voorzieningen voor iedereen nodig zijn, dan was er een probleem

De maatregelen zijn bijvoorbeeld bedoeld voor "studenten die kampen met heel veel stress, een erge vorm van faalangst hebben of heel slecht slapen tijdens examens, heel moe zijn en daardoor wat concentratieverlies hebben". "En daar kan die extra tijd bijvoorbeeld toch wel een hulp zijn voor hen."

De Wolf verwacht niet dat alle studenten nu plots van deze maatregelen zullen gebruikmaken. "Dat is niet de bedoeling. Mocht het voor iedereen nodig zijn, dan was er een probleem."

Beluister het gesprek met Leen De Wolf (Odisee Hogeschool) via Radio 1 Select (Je hoort er de meest recente fragmenten van Radio 1)

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: