Is homoseksualiteit in ons land helemaal aanvaard en bespreekbaar?

19 april 2017
In de autonome Russische republiek Tsjetsjenië is een heksenjacht aan de gang op homoseksuelen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de afgelopen maanden zo'n tweehonderd mannen opgepakt bij razzia's, en afgevoerd naar kazernes waar ze werden gemarteld.

Zulke praktijken zijn vandaag in ons land ondenkbaar, maar in de Middeleeuwen belandde je als homoseksueel in onze contreien nog op de brandstapel. En ook de eeuwen daarna werden homoseksuelen als zondig of ziek benaderd.

In het boek ‘Verzwegen Verlangen’, dat woensdag wordt voorgesteld, brengen drie onderzoekers de geschiedenis van de homoseksualiteit in België in kaart. En wat blijkt? Homoseksualiteit is een thema dat slechts met mondjesmaat publiekelijk bespreekbaar werd.

Reageer

  • Heb jij het gevoel dat homoseksualiteit in ons land vandaag helemaal aanvaard en bespreekbaar is? Of is er nog werk aan de winkel?