"Hoog aantal bommelders heeft psychische problemen"

21 juni 2016
Een bommelding die gepleegd wordt door iemand met mentale problemen, het is zeker niet de eerste keer dat je zo een verhaal hoort. We vroegen ons daarom af of dat type mensen effectief meer delicten pleegt en wat hen drijft. Ruth Joos sprak daarom met Jan De Varé, hoofdgeneesheer van het psychiatrisch centrum in Zelzate.

"Wij weten dat er een bepaald aantal delicttypes zijn die meer voorkomen bij mensen met mentale problemen. Dat is voornamelijk zo bij brandstichting, maar we weten ook dat dat bij bommeldingen zo is. In dat laatste geval blijken die dan dikwijls vals te zijn, maar dat weet je op dat moment natuurlijk niet. Daardoor is de maatschappelijke impact dikwijls groot," legt De varé uit.

We zien bij bepaalde delicten dat het percentage van mensen met problemen inderdaad hoog ligt. Bij brandstichting ligt dat zelfs rond 80 %.

Profielen linken aan daden is moeilijk

Er zijn volgens De Varé twee profielen: 

  • Mensen met geestelijke problematiek die écht ernstige feiten plegen
  • Mensen die aan acting out doen

Het tweede type mensen voelt zich niet goed in hun vel en probeert daarover met hun omgeving te communiceren op een heel agressieve manier. Bijvoorbeeld door een valse bommelding te doen.

Sommigen onderzoekers beweren dat situaties die zich voordoen in de wereld (bijv. oorlogen, aanslagen), mensen met mentale moeilijke triggeren om aan acting out te doen, maar daar is De Varé nog niet zo zeker van. "Veel hangt waarschijnlijk af van de omkadering die mensen krijgen. Mocht het toch zo zijn, blijft de vraag waarom ze dat op zo een agressieve gaat doen."