Is hoogbouw de oplossing voor het tekort aan open ruimte?

2 oktober 2018
Vlamingen doen wel elk weekend een wereldrecord sneuvelen: van het bouwen van de grootste suikerklontjestoren tot de langste mensenketting tegen pesten. Maar écht uitblinken doen we in het verkavelen. Waardoor er hier nauwelijks nog open ruimte is. Hoe lossen we dat op?

Hoe kunnen we elke Vlaming een dak boven zijn hoofd geven én sparen we de weinige open ruimte die er is? Door allemaal in woontorens te gaan wonen? Of zijn er nog andere oplossingen? Wat zegt de wetenschap?

Stedenbouwkundige Oswald Devisch geeft de feiten. Politici kunnen kiezen wat ze hiermee doen.

Lees ook: