Hoogste aantal verkeersdoden in Vlaanderen sinds 2016

9 augustus 2021
Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is de voorbije vijf jaar amper gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van het verkeersinstituut Vias en de federale politie. "Door de coronapandemie was er onbewust minder aandacht voor verkeersveiligheid, maar het verkeer blijft een sluipmoordenaar", waarschuwt het Vias. In Wallonië en Brussel is er wel een forse daling, waardoor het aantal verkeersdoden in heel België licht is gedaald.

In de eerste helft van dit jaar stierven in Vlaanderen 109 mensen ter plaatse in het verkeer. Dat zijn er 21 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar omdat 2020 zo'n atypisch jaar is door de coronacrisis, de lockdowns, het thuiswerken en als gevolg daarvan het minder drukke verkeer, zegt die vergelijking niet zoveel.

Wel is duidelijk dat het aantal verkeersdoden in de voorbije 5 jaar nauwelijks gedaald is, het is zelfs heel lichtjes gestegen, van 108 in 2017 naar 109 in 2021. Het is meteen ook het hoogste aantal sinds 2016. "Er is in de voorbije vijf jaar amper vooruitgang geboekt in Vlaanderen", zegt Stef Willems van het Vias.

Vooral juni 2021 was een dodelijke maand in Vlaanderen. "Er vielen toen 27 verkeersdoden ter plaatse. Dat is bijna 1 per dag", zegt Stef Willems. Het Vias vermoedt dat dat onder meer komt door een aantal versoepelingen die toen zijn doorgevoerd en het Europees Kampioenschap voetbal, waardoor meer mensen samenkwamen en zich dus ook meer verplaatsten.

Stijging bij alle soorten weggebruikers

De grootste groep verkeersdoden in de eerste helft van dit jaar waren autobestuurders: 44 van de 109, 11 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar ook bij zowat alle andere types weggebruikers is het aantal doden gestegen, zoals bij de fietsers, bromfietsers en bestuurders van lichte vrachtwagens. En heel licht ook bij de voetgangers.

Er zijn wel duidelijke verschillen tussen de Vlaamse provincies. In Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen is er een duidelijke stijging van het aantal doden, terwijl er in Oost- en West-Vlaanderen een lichte daling is. In West-Vlaanderen is het aantal verkeersdoden in de eerste helft van dit jaar zelfs het laagste aantal ooit. Bij letselongevallen (ongevallen waarbij minstens 1 dode of gewonde is gevallen) is er wel in elke provincie een stijging te zien.

Wallonië en Brussel doen het beter

In Wallonië en Brussel is een heel ander beeld te zien, daar daalt het aantal doden wel fors, waardoor de totale balans voor heel België nog licht positief is. In Wallonië (70) en Brussel (4) is het aantal verkeersdoden in de eerste helft van het jaar zelfs het laagste aantal in 10 jaar tijd.

Het aantal letselongevallen is dan weer wel in elk gewest gestegen: in Vlaanderen met 10,8 procent, in Brussel met 5,9 procent en in Wallonië met 16,1 procent. De grootste stijging ziet Vias bij de bromfietsers (+39 procent in heel België). Dat is opvallend, want dat aantal ongevallen was de voorbije 10 jaar met meer dan de helft gedaald. Zeker bij bromfietsers jonger dan 24 jaar stijgt het aantal ongevallen, "een trend die we nauwlettend in de gaten moeten houden".

Bij de bromfietsers worden nu ook de speed pedelecs gerekend, maar de stijging in het aantal ongevallen komt niet zozeer door het succes van die speed pedelecs, zegt het Vias, want slechts 8 procent van de slachtoffers in deze categorie ongevallen reed met een speed pedelec.

"Minder aandacht voor verkeersveiligheid"

Door de coronacrisis lijken we er minder bewust van te zijn, maar de slechte cijfers in Vlaanderen tonen aan dat het verkeer een sluipmoordenaar blijft, waarschuwt het Vias.

"Door de grote aandacht die er naar de coronapandemie is gegaan, was er onbewust veel minder aandacht voor verkeersveiligheid", stelt Stef Willems. "Het is daarom echt nodig en goed dat er zowel op het federale als op het regionale niveau nieuwe actieplannen gemaakt worden. En samenwerking tussen al die niveaus zal echt nodig zijn om het aantal verkeersdoden in ons land structureel te laten dalen."

Luister naar Stef Willemsn (VIAS) via Radio 1 Select

Bron: vrtnws.be en De ochtend