Hoop voor Alzheimer-patiënten: "een belangrijke basis gelegd voor grootschalige studies"

1 september 2016
Er is hoop voor Alzheimer-patiënten, voor mensen dus die geconfronteerd worden met een aftakelend geheugen. Er is namelijk een nieuw experimenteel medicijn in ontwikkeling, waarmee in het buitenland al goede resultaten zijn verkregen.

Rik Vandenberghe, neuroloog aan het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven, reageerde in De Ochtend: "Het gaat om studies rond Aducanumab, een nieuw geneesmiddel. In deze behandeling wordt er gedurende een periode van één jaar maandelijks een antistof tegen het ‘amyloïd’ toegediend. Volgens velen is amyloïd immers een belangrijke factor in het ontstaan en ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer."

“Deze passieve immunisatie is vroeger ook al toegepast, maar zonder gunstig resultaat” zegt Vandenberghe “maar nu heeft men een hogere dosis toegepast, en het middel dringt beter binnen in de hersenen”.

 

Een doorbraak?

"Dergelijke studies moeten we voorzichtig interpreteren. Het is nog een Fase B1-studie”, zegt Vandenberghe. Zo is de groep van patiënten nog klein. Maar:

Dit is een belangrijke basis voor grootschalige studies.