Horen twee oud-collaborateurs thuis in galerij grote Vlamingen?

25 januari 2021
Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) heeft de plooien gladgestreken met het Forum der Joodse Organisaties, dat misnoegd was over een publicatie van het Vlaams Parlement waarin twee figuren uit de collaboratie een prominente plaats hadden gekregen in een galerij met voorvechters van Vlaamse emancipatie.

Ze wijst op de redactionele verantwoordelijkheid van Newsweek, die instond voor de publicatie, maar geeft toe dat het parlement "misschien iets beter had moeten toezien". Intussen heeft het Vlaams Parlement een mededeling verspreid waarin een en ander in de juiste context wordt geplaatst.

In een themanummer, verzorgd door Newsweek ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het Vlaams Parlement en de Nederlandse Cultuurraad (voorloper, red.) figureren zowel August Borms als Staf De Clercq in een portretgalerij van toonaangevende Vlamingen "die de emancipatie van taal en volk hebben vormgegeven". Ongehoord, vonden enkele parlementsleden van Groen, SP.A en PVDA. Het Forum der Joodse Organisaties reageerde "met ontzetting".

Intussen zijn de plooien gladgestreken. Het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement, waarin alle partijen uit die vergadering vertegenwoordigd zijn, heeft een tekst gepubliceerd waarin alles in de juiste context wordt geplaatst en parlementsvoorzitter Homans heeft die toegelicht aan het Forum der Joodse Organisaties.

"Je kan het goed of slecht vinden, maar de collaboratie maakt jammer genoeg deel uit van onze geschiedenis", zegt Liesbeth Homans aan 'De Wereld Vandaag'. "Ik geef toe dat August Borms en Staf De Clercq beter op een andere plaats in de publicatie waren vernoemd, maar ze moeten wel worden vernoemd." Dergelijke collaborateurs doodzwijgen zou volgens haar "een compleet verkeerd signaal" zijn.

"Dit is een redactionele verantwoordelijkheid, maar ik wil ook mijn eigen verantwoordelijkheid opnemen", aldus Homans. "We hadden er misschien iets beter moeten op toezien."

De tekst op de website van het Vlaams Parlement vervangt een tekst van vorige week, waarin Liesbeth Homans nog een andere toon aansloeg. "Het Vlaams Parlement betreurt de opschudding die daarover ontstaan is, vooral omdat de verwarring hoofdzakelijk te wijten is aan een tendentieus en historisch onjuist artikel in een Vlaamse krant", was vanmorgen vroeg nog te lezen op de website van het Vlaams Parlement. De krant waarover het hier gaat, is "De Standaard".

Luister naar Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans in 'De Wereld Vandaag':

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'