Hugo Matthysen maakt 'genderneutrale' versie van De Brabançonne en De Vlaamse Leeuw

6 maart 2018
De Duitse topambtenaar Kristin Rose-Möhring is vragende partij om de tekst van het bekende 'Deutschland über alles' aan te passen. Ze wil een genderneutrale versie, maar Angela Merkel ziet het voorlopig niet zitten. Wat als we onze volksliederen ook zouden herschrijven? 'Nieuwe Feiten' vroeg het aan Hugo Matthysen.

De Vlaamse Leeuw

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.

Zij zullen het niet temmen, het fiere Vlaamse dier.
Al wordt zijn of haar vrijheid bedreigd met woest getier.

De Brabançonne

O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd,
Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aad'ren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd,

O dierbaar België, o heilig land der ouders,
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd,
Aanvaard de kracht van onze beide schouders,
Wees ons doel in arbeid en in strijd,

Bloei, o land, in eendracht niet te breken,
Wees immer u zelf, en ongeknecht,
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Bloei, o land, in eendracht niet te breken,
Wees immer u zelf, en meid noch knecht.
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.
Voor Staatshoofd, Vrijheid en voor Recht.

Een eind verder:

Een man'lijk volk moet man'lijk kunnen zingen,
Terwijl het hart naar eed'le fierheid streeft.
Nooit zal men ons van onze haard verdringen.
Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.

Genderneutraal zullen wij ons land bezingen.
O dierbaar land, zo nobel en zo schoon.
Wij laten niemand ons in hokjes dwingen.
Hij leve lang, de Belgische persoon!