Huisarts voor beginners

15 augustus 2016
Dokters dienen zich beschaafd te gedragen en lichtjes te parfumeren, staat in de aanbevelingen van Hippocrates aan de artsen. Hoewel deze vandaag niet meer al te letterlijk worden genomen, geldt de Eed van Hippocrates nog steeds. Beroepsgeheim, collegialiteit, de plicht om de patiënt correct te informeren, altijd de kant van het leven te kiezen,.... zweert elke arts bij zijn inwijding. Wat het vandaag in de praktijk betekent ? Daarover vertelt huisarts Tom - Ook getest op mensen - Jacobs.