ICT in de kleuterklas: de steekproef van Hautekiet

17 juni 2014
Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit het gezinsleven, en ook kleuters komen al heel vroeg in aanraking met die toestellen. Jonge kinderen kunnen dus maar beter op tijd beginnen met het leren van digitale vaardigheden.

Is er voldoende ICT-materiaal aanwezig in de Vlaamse kleuterklassen? Dat zocht Hautekiet uit met de medewerking van 287 Vlaamse schooldirecties.

We gebruiken de cijfers in een bredere discussie over ICT in de kleuterklas: welke ICT-vaardigheden moeten kleuters onder de knie krijgen in de kleuterklas? Op welke manier en met welk materiaal moet dat gebeuren? En op welke manier moeten de kleuterjuffen en -meesters daarbij ondersteund worden?

Dr. Bram Pynoo, projectmanager ICT-competenties Expertisenetwerk Associatie UGent, geeft duiding.

DE RESULTATEN

60% van de Vlaamse schooldirecties vindt dat er te weinig ICT-materiaal ter beschikking is voor de kleuterklassen.

Het aanwezige materiaal is meestal wel voldoende modern. Ongeveer een kwart van de directeurs geeft aan niet over voldoende modern materiaal te kunnen beschikken.

Scholen doen regelmatig een beroep op schenkingen en benefieten om ICT-materiaal aan te kopen.

 

 

Vindt u dat er voldoende ICT-materiaal (computers en tablets) aanwezig is in uw kleuterklassen?

 

Vindt u het computerpark van uw school wel of niet modern en aangepast aan de huidige noden?

 

Op welke manier komt de school aan nieuwe computers?

 

 

Foto linksboven: © Eric Peacock

Radio 1 Select