Iedereen kan binnenkort proefproject cohousing starten

3 februari 2017
Iedereen die dat wil kan binnenkort een proefproject rond cohousing starten en wordt daarbij voor minstens zes jaar vrijgesteld van de heersende regels. Het ontwerpdecreet daarover is goedgekeurd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement.

Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering de "betonstop" goed. Die zal ons verplichten anders te gaan wonen, omdat de bijkomende open ruimte die mag worden aangesneden binnen acht jaar al wordt gehalveerd. Vlaanderen wil dus dat we meer in de bestaande kernen gaan wonen en wellicht ook in kleinere woningen. Cohousing met twee of meer gezinnen is een optie, maar die botst op de verouderde regelgeving.

De meerderheidspartijen, aangevuld met SP.A en Groen, keurden daarom het ontwerpdecreet goed dat een groot aantal experimenten op touw wil zetten. Wie een samenhuisproject wil opstarten dat binnen de huidige regels niet te realiseren is, krijgt gedurende zes jaar vrijstelling van de bestaande wetgeving.

"Zo zal er kunnen worden afgeweken van de minimale woonoppervlakte, omdat er ook gemeenschappelijke ruimten zijn", zegt Jelle Engelbosch (N-VA). "Andere wetten, zoals rond de energienormen, blijven natuurlijk gelden."

Naast de Vlaamse wetten staan er ook federale in de weg, die niet door het proefproject worden opgeheven. Zo krijgen alleenstaanden of werkzoekenden bijvoorbeeld problemen met de sociale zekerheid als ze met andere mensen gaan samenwonen. Die hinderpalen zullen idealiter tijdens de proefperiode worden opgelost met het federale niveau.

Sneller

CD&V is tevreden met het ontwerpdecreet maar vindt dat het te traag gaat. "Als er pas conclusies worden getrokken binnen zes jaar, na afloop van het proefproject, missen we de boot", waarschuwt Vlaams parlementslid An Christiaens.

"We zijn tevreden dat er iets gebeurt, dat werd dringend tijd", zegt Christiaens. "Maar Vlaanderen neemt hier zeker niet het voortouw, onder meer Brussel staat al verder wat samenhuizen betreft." Parallel met de proeftuinen moeten de knelpunten in onder meer ruimtelijke ordening en sociale zekerheid worden weggewerkt, vindt CD&V. "Men mag niet wachten op de eerste resultaten, binnen zes jaar. De nieuwe woonvormen van vandaag zijn immers niet die van binnen tien jaar."

"We gaan uiteraard geen zes jaar wachten", reageert minister Homans. "Er zullen vroeger evaluaties gebeuren, zodat bijvoorbeeld na één jaar reeds de nodige aanpassingen kunnen gebeuren wanneer blijkt dat er knelpunten zijn."

Bron: deredactie.be