Iedereen moet bezuinigen, behalve de Queen

2 juni 2015

De Britse regering wil de dotatie van Queen Elizabeth herbekijken. Het feit dat haar inkomen de afgelopen twee jaar met 29 procent is toegenomen, strookt niet met het gedachtegoed van een bezuinigingskabinet.

Hadden de kamerleden dan ingestemd met een verhoging van de dotatie? Helemaal niet. Die toename is een onvoorzien gevolg van de hervorming van de financiën van de Britse koninklijke familie in 2011, de zogenaamde Sovereign Grant act.

Daarin werd overeengekomen dat 15 procent van de winst van de Crown Estate - de vastgoedportefeuille van de Kroon, zeg maar - wordt gebruikt om de Sovereign Grant te bekostigen. Dat is 'de hoeveelheid geld die door de regering aan het koningshuis wordt verschaft ter ondersteuning van de officiële taken van de Queen.'

Voor de details verwijzen we u naar onze favoriete kenner van het Britse koningshuis.