"Ik beloof niks maar neem het engagement dat kerncentrales dichtgaan in 2025"

31 maart 2018
De regering-Michel heeft eindelijk een akkoord over het energiepact. De wettelijk voorziene kernuitstap in 2025 blijft behouden. Er komt wel een strikte monitoring van de energieprijzen en de bevoorrading. Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, reageert hierop in "De Ochtend".

"In het federaal regeerakkoord stond dat er een engagement genomen wordt om de kernuitstap in 2025 te realiseren. De regering houdt woord, we nemen onze engagementen en gaan alles goed monitoren. Ondertussen moeten we wel investeringen doen. In Vlaanderen betekent dat investeringen in hernieuwbare energie. Tegen 2030 moet ongeveer 40% van de elektriciteit hernieuwbaar zijn", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

Kernenergie is het verleden. Hernieuwbare energie is de toekomst

Volgens minister Tommelein is er nu geen weg meer terug. "De omslag naar hernieuwbare energie is gemaakt. We moeten daar allemaal voluit voor gaan: de Vlamingen, Belgen en ook de gemeentebesturen."

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de kernuitstap, namelijk: de bevoorradingszekerheid, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. Maar hoe opschortend zijn die voorwaarden? "De federale regering moet nu een aantal initiatieven nemen. De gewesten hebben al afspraken gemaakt over de investeringen rond hernieuwbare energie. Toch sluiten we geen onverwachte situaties uit. Maar het is enkel in héél onverwachte situaties dat we zullen bijsturen", zegt minister Tommelein.

Als er zich onverwachte zaken voordoen waardoor we de centrales moeten openhouden, dan zullen we dat doen

Engagement

De wil en het engagement in het regeerakkoord zijn duidelijk: de kerncentrales gaan dicht in 2025, beweert minister Tommelein. Toch is dit geen belofte. "Ik beloof niks maar neem het engagement om er alles aan te doen om de kerncentrales te sluiten", aldus minister Tommelein. 

Lees ook