"Ik daag jullie uit om gedurende één week de kranten en nieuwswebsites te controleren op fouten"

23 maart 2018
Noortje Damen vindt dat er in de Vlaamse media te veel taalfouten en fouten tegen de spelling opduiken. In de minuut van Hautekiet roept ze op tot actie.

Het is al meer dan 10 jaar geleden dat ik de middelbare school verliet en het is bijgevolg ook al meer dan 10 jaar geleden dat ik nog lessen Nederlands kreeg.

Ik waan mezelf dan ook zeker niet perfect wat betreft mijn kennis en gebruik van de Nederlandse taal, maar wanneer ik de krant lees stel ik me toch vaak vragen. Hoe komt het dat professionals die dagelijks bezig zijn met de taal zulke fouten schrijven?

Een krantenartikel met dt-fout, een online artikel met meerdere taal- en typfouten dat door een krant klakkeloos wordt overgenomen van een andere website, het is haast ongelooflijk maar toch gebeurt het.

Het lijkt alsof men steeds minder aandacht schenkt aan taal: de gewone man op de straat, maar ook de professional, die professional waarvan toch meer mag verwacht worden en wiens taalkennis ik niet in vraag wil stellen omdat ik veronderstel dat deze beter is dan de mijne.

Maar laten we de proef op de som nemen! Ik daag jullie uit om gedurende één week de kranten en hun websites te controleren op fouten, want ik vind dat we weer meer aandacht moeten hebben voor spelling en correct taalgebruik. Wie weet, is dit wel een eerste stap om dat te bereiken.