"Ik denk niet dat ik in het huidige klimaat nog kan of wil meespelen"

20 september 2016
Na vierentwintig jaar burgemeesterschap is het genoeg geweest, zegt Louis Tobback. Een volgende generatie neemt nu over. En die staat anders in het leven dan de zijne. Window dressing, de dagdagelijkse persconferenties en steekvlammen bepalen nu de politiek. Daar kan of wil hij niet meer in meespelen.

“Je moet niet proberen om een rationele politiek te voeren op basis van romantiek”

Tobback heeft zo zijn idee over het huidige conflict bij de N-VA. Die partij zit volgens hem met een rationeel plan om het land te splitsen. Maar dat plan vindt geen aansluiting bij een deel van hun achterban omdat die te zeer gedreven worden door romantische ideeën.

Het probleem is volgens Tobback ook dat de N-VA te snel gegroeid is. Op een gegeven moment had de partij maar één parlementszetel. Nu zijn er dat dertig, waarvan negentwintig ervan overtuigd zijn dat de stemmen van hen komen en dat zij niet meer moeten volgen.