"Ik geloof in God, familie en de oude idealen van ridderlijkheid en vaderland"

22 april 2018
Othman El Hammouchi is 18 jaar, studeert wiskunde aan de VUB maar is ook aspirant-filosoof. Hij beschrijft zichzelf als een sociaal en moreel conservatief persoon. El Hammouchi is geboren in een traditioneel orthodox moslimgezin met een traditionele levensstijl. "Ik betreur dat zaken zoals religie, traditionele cultuur, bepaalde autoriteitsstructuren en vormen van omgang verloederd zijn", zegt hij in "Touché".

Collectieve zingeving

"Ik geloof in God, familie en de oude idealen van ridderlijkheid en vaderland. Naast religie kunnen ook zaken zoals natie, vaderland, gezin en familie zeer zingevend zijn. Maar spijtig genoeg heeft onze huidige maatschappij - door de postmoderne idealen die erin zegevieren - elke vorm van collectieve zingeving verlaten. En dat in naam van een soort ideaal van persoonlijke vrijheid dat in feite zeer leeg is. Extreme vormen van persoonlijke vrijheid zonder integratie in sociale structuren is voor de meeste mensen niet goed. We moeten terugkeren naar de collectieve structuren van zingeving", zegt student wiskunde en aspirant-filosoof Othman El Hammouchi.

In "Touché" geeft El Hammouchi zijn persoonlijke visie op een aantal thema's.

Geloof

Zelf belijdt El Hammouchi zijn geloof op een orthodoxe manier: via gebed en vasten. Hij vindt dat rituelen zeer belangrijk zijn voor een vervullend leven. Na dat leven komt er volgens hem de dood, het hiernamaals, het oordeel van God en de finale classificatie. Hij gelooft dat de hemel bestaat maar dat we er geen omschrijving kunnen van geven binnen de ruimte en tijd. Hetzelfde geldt voor de hel.

Liefde

Liefde, dat bestaat niet, denkt El Hammouchi. "Ik heb nooit een filosofisch of wetenschappelijke gegronde reden gehoord waarom we onze ontologie moeten uitbreiden met een extra fenomeen dat liefde heet.” Maar God is toch liefde? "Dat beweren sommige christenen maar ik denk niet dat dat het geval is", beweert hij. Liefde en seksualiteit zijn zaken die hem momenteel niet echt interesseren. Misschien verandert dat nog in de toekomst.

Seksualiteit

"Seksualiteit is taboe voor sociale en morele conservatieven, en moet ook taboe blijven. Het idee hierachter is dat we het gezin enkel een goede basis kunnen geven als we (praten over) seksualiteit beperken tot het heiligdom van de familie en het huishouden. Bovendien hebben de meeste mannen helemaal geen behoefte om te trouwen. Daarom moet de maatschappij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mannen gedwongen zijn om zich aan te sluiten bij iemand voor het leven."

Waarom zijn wij dan eigenlijk hier op aarde? "Het leven op aarde is een spirituele uitdaging. Die uitdaging moeten we doorleven om onze ziel te zuiveren voor een hiernamaals dat eeuwigdurend zal zijn", aldus El Hammouchi.

Het islamitische standpunt zegt dat wij hier zijn als regenten van God

Homoseksualiteit

Hoe staat de aspirant-filosoof tegenover homoseksualiteit? "Homoseksualiteit is genetisch aangeboren en schuilt hoogstwaarschijnlijk in de biologie van de mens. Je kan dat een persoon dus moeilijk verwijten. Maar homoseksuele handelingen zijn immoreel en moeten vermeden worden." 

Euthanasie

In zijn visie over euthanasie maakt El Hammouchi het onderscheid tussen een morele en een maatschappelijke visie. "Moreel gezien is euthanasie verwerpelijk. Maatschappelijk gezien is euthanasie binnen een liberale rechtstaat wel gerechtvaardigd. Binnen een liberale visie moet een keuze voor de dood aanvaard worden", legt El Hammouchi uit. Maar wat als hij zelf ooit op een punt komt waarop zijn leven echt niet meer draaglijk is? "Dingen zoals spiriutele retraite en gebed kunnen je uit die moeilijke situatie helpen. In zo'n situatie moet je spreken met de mensen die daarvoor geclassificeerd zijn. Als ik ooit op dat punt kom, hoop ik dat ik mijn morele overtuigingen kan vasthouden en de pijn zal verdragen."

Lees ook