"Ik had graag in de vrieskou gestaan om mijn kind in te schrijven in de school van mijn voorkeur"

26 februari 2018
Nu er in de vrieskou alweer ouders moeten kamperen aan de schoolpoort om hun kind te kunnen inschrijven in de school van hun voorkeur, duikt de vraag opnieuw op waarom er nog geen centraal aanmeldingssysteem voor scholen is.

In het Vlaams Parlement wordt er al langer gewerkt aan een centraal aanmeldingssysteem, maar de N-VA blokkeert de invoering ervan. De meerderheidspartij wil af van de sociale correctie die ingebouwd zou worden, de dubbele contingentering.

Het centraal aanmeldingssysteem zou werken met twee lijsten: kansarmere en kansrijkere kinderen. Wie in welk contingent zit wordt bepaald door onder meer de thuistaal en het opleidingsniveau van de moeder.

De N-VA vindt dat systeem oneerlijk, en krijgt de steun van het Katholiek Onderwijs. “De vrije schoolkeuze primeert boven alles”, zegt Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs, in De Morgen. “Een systeem dat door sociale correctie geen vrijheid van onderwijs kan garanderen is geen goed systeem”.

"Mijn zoon heeft geen eerlijke kans gekregen"

Hautekiet-luisteraar Wim Gorleer vindt het systeem van dubbele contingentering niet eerlijk.

"Wij wilden onze zoon inschrijven in een weliswaar populaire basisschool op 600 meter van ons huis, in Lokeren"

"Na afloop van de aanmeldperiode hebben we de zware mededeling gekregen dat geen enkele van onze drie voorkeursscholen een plaats had voor hem."

Dat er in de school vlak bij onze woning geen plaats is voor onze zoon is het rechtstreekse gevolg van de dubbele contigentering.

De zoon van Wim zat in het kansrijkere contingent, en voor dat contingent waren alle plaatsen ingenomen. Daar is Wim niet over te spreken. "Door het systeem heeft onze zoon een kans gekregen op een plaats in die school, maar geen eerlijke kans."

"Ik zou blij geweest zijn als ik in de vrieskou mocht aanschuiven of een lotje voor een loterij had gekregen, want dan hadden alle kinderen een gelijke en dus eerlijke kans gekregen."

Beluister het gesprek met Wim:

"Gevoel dat we afgestraft worden"

Ook Greetje is niet onverdeeld positief over het systeem van dubbele contingentering. 

"Ondanks alle pro's en contra's rond het al dan niet bewerkstelligen van een sociale mix op scholen moet het mij toch van het hart dat je als hardwerkend koppel het gevoel krijgt dat je 'negatief' gediscrimineerd zal worden."

"In de buurtschool zijn 25 plaatsen. Daarvan zijn er reeds 11 ingenomen door broertjes en zusjes die voorrang krijgen, wat ik begrijp. Van de 14 resterende plaatsen zijn er 10 voorbehouden voor indicatorleerlingen. Er resten dus nog 4 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen, de groep waar wij onder vallen."

"Het blijft dus bang afwachten of onze dochter al of niet in aanmerking zal komen voor de school die in vogelvlucht op +/- 500 m van onze woning ligt."

"Dan voel je je toch een beetje afgestraft voor het feit dat je altijd goed gestudeerd hebt en dat je beiden werkt."

Beluister het volledige gesprek, met onder meer Lieven Boeve (topman Katholiek Onderwijs) en Jean-Pierre Verhaeghe (voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs (LOP):