"Ik heb nog juridische mogelijkheden"

8 december 2016
Staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) is niet van plan een humanitair visum af te leveren voor het Syrische gezin uit Aleppo dat naar België wil komen. Hij wil eerst de uitspraak van de Raad van State over de grond van de zaak afwachten. Hij gaat ook in Cassatie tegen het arrest van het hof van beroep dat dwangsommen oplegt.
Francken reageerde in de Kamer voor het eerst op de uitspraak van het hof van beroep dat hem oplegt een dwangsom van 4.000 euro per dag te betalen zolang hij geen visum aflevert voor het Syrische gezin dat naar België wil komen en hier opgevangen zou worden door Belgische vrienden.

De staatssecretaris vatte de koe meteen bij de horens en kondigde aan dat het visum NIET toegekend zal worden. Volgens hem zou dat een precedent scheppen waardoor we de controle over onze grens dreigen te verliezen.

"Momenteel zijn er al acht bijkomende vragen binnengekomen op ons consulaat in Beiroet. Het visum uitreiken dreigt een stormloop te ontketenen op onze consulaten in Beiroet en Ankara en daar pas ik voor", zei Frankcen.

Er is nog een tweede reden waarom de staatssecretaris het visum niet wil uitreiken. Daarmee zou immers het beroep bij de Raad van State over de grond van de zaak vervallen. "Zoals u weet heb ik bij de Raad van State beroep aangetekende tegen het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin mij opgedragen werd een visum uit te reiken", aldus Francken.

"Ik doe dat in het volste vertrouwen in een goede afloopt, gezien het betreffende arrest een duidelijk geval van bevoegdheidsoverschrijding betreft en het daarenboven onterecht extra-territoriale werking toekent aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens."

Frankcen legt zich ook niet neer bij het arrest van het hof van beroep inzake de dwangsommen. Hij trekt daarmee naar Cassatie. "Ook tegen de uitvoering van de dwangsom zijn er nog juridische mogelijkheden die ik ten volle en volledig zal uitputten", zei Francken, die hoopt dat de Raad van State zo snel mogelijk uitspraak zal doen over de grond van de zaak.

Bron: deredactie.be